Kolędy

Kolędy to radosne pieśni bożonarodzeniowe. My Polacy je znamy i kochamy. Nigdy kościół nie jest tak wypełniony śpiewem wiernych jak w okresie Bożego Narodzenia, szczególnie na Pasterce. Dlatego też śpiewania kolęd nie kończymy wraz z końcem okresu Bożego Narodzenia, czyli w Święto Chrztu Pańskiego, ale kontynuujemy je aż do Święta Ofiarowania Pańskiego 2 lutego.

Ale kolęda to też wizyta duszpasterska kapłana - oficjalna wizyta księdza, a nie prywatne odwiedziny. Kapłan ze stułą na ramio¬nach jest przedstawicielem Chrystusowego Kościoła. Głównym celem kolędy jest modlitwa w rodzinach o błogosławieństwo dla wszystkich domowników.

I w końcu kolęda to również obrzęd ludowy, polegający na tym, że grupy kolędników odwiedzają poszczególne gospodarstwa z życzeniami pomyślności w Nowym Roku, za co otrzymują od gospodarzy dary w postaci jedzenia lub drobnych datków pieniężnych. Tak więc termin kolęda nie jest jednoznaczny, stąd użyta w tytule liczba mnoga. Wszystkim tym kolorom kolędy poświęcimy niniejszy numer „Oratora”.

Ks. Krzysztof Golba

stat4u