Redakcja Oratora Świętokrzyskiego

Redaktor naczelny

Ks. Łukasz Krysmalski
e–mail: krysluki@sdb.krakow.pl

Zespół redakcyjny

ks. Karol Nadratowski
kl. Dawid Wilkos
Jolanta Gawda
Ksenia Buglewicz
Bartłomiej Wróblewski
Katarzyna Synowiec
Lidia Kosztołowicz
Krystyna Skorus
Iwona Kosztołowicz
Edyta Wesołowska

Kolportaż

młodzież z Oratorium Świętokrzyskiego

Skład

Adam Cedro

Adres redakcji

25–511 Kielce
ul. 1 Maja 57
http://www.salezjanie.kielce.pl
tel. 722 010 213

Druk

MAGRAF
25–040 Kielce
ul. Pakosz 6
tel. 041 361 37 10
0 509 855 523


CHCESZ NAS WESPRZEĆ LUB MŁODZIEŻ POTRZEBUJĄCĄ

Oratorium Świętokrzyskie Św. Jana Bosko
ul. 1-go Maja 57, 25-511 Kielce
Nr konta: 36 1050 1416 1000 0005 0000 3991


Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów.
Nie zwracamy materiałów nie zamówionych.
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zarezerwowane.