Na Wielkanoc

…czegoś brak? …nie widzisz Jezusa? …
„Już Go tutaj nie znajdziecie”- napisał znany poeta Franciszek Karpiński. Ewangelista Łukasz podpowiada: „Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj, zmartwychpowstał” (Łk. 24, 5-6).
Z-MARTWYCH-POWSTAŁ, znaczy że spotkamy się z Nim żyjącym w Piśmie Świętym, w sakramentach, w osobistej modlitwie, a zwłaszcza podczas Eucharystii. Chrystus nawiedza nas zawsze wtedy, kiedy czynimy dobro.
Wszystkim naszym Parafianom i Przyjaciołom życzymy radości z odnajdywania Boga w Kościele, w najbliższych i w sobie samym.

... Wasi duszpasterze

stat4u